GENEL BİLGİLER

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Görevleri: 

Genel Sekreter, Üniversite İdari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
  1. Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
  2. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
  3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek.
  4. Üniversite İdari Teşkilatı'nda görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.
  5. Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
  6. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
  7. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
 
Yetki ve Sorumluluk: 

Yukarıda belirtilen görevlerden sorumlu olup, bu görevlerin yürütülmesinde yasa, yönetmelik, tüzük ve Rektör’ün uygun gördüğü çerçevede yetkilidir. Genel Sekreter Rektör’e karşı sorumlu olarak çalışır.
                                                            
                                                                                                                                          

BİLGİ VE DÖKÜMANLAR